Soundboards

En soundboard används för att spela in och/eller enkelt spela upp ett för inspelat ljud med en enkel knapptryckning. Detta används ofta i videoskapande sammanhang för att kunna addera på en komisk effekt till vissa sammanhang.