Capture Cards

capture cards låter dig koppla samman enheter som vanligtvis inte kan kommunicera med varandra. Vanligaste användningsområdet är för att föra över bilden från en konsol som Playstation 4 eller Nintendo Switch till datorn du använder för streaming.